ໃບຢັ້ງຢືນ - ບໍລິສັດໂບລີວີ ຈຳ ກັດ.

 

KOSHER

ພື້ນແລະກະເບື້ອງ

ISO 9001​: 2000

ISO 9001​: 2000

ໃບຢັ້ງຢືນປອດສານພິດ

ໃບຢັ້ງຢືນປອດສານພິດ

GMP

GMP