[ລາຍລະອຽດ:] 1000mg

[ການຫຸ້ມຫໍ່:] ກ່ອງ

[ບ່ອນເກັບມ້ຽນ] 90pcs …

[ລາຍລະອຽດ:] 500mg

[ການຫຸ້ມຫໍ່:] ກ່ອງຂວດ

[ຊັ້ນວາງ…

[ລາຍລະອຽດ:] 500mg

[ການຫຸ້ມຫໍ່:] ກ່ອງຂວດ

[…

[ລາຍລະອຽດ:] 300mg ~ 1000mg

[ການຫຸ້ມຫໍ່:] ກ່ອງ

[ໜ້າ ທີ່:] …

[ລາຍລະອຽດ:] 500-1000mg

[ລາຍລະອຽດການຫຸ້ມຫໍ່] ການຫຸ້ມຫໍ່ຫຼາຍ: ໃນ…

[ລາຍລະອຽດ:] 500mg

[ການຫຸ້ມຫໍ່:] 6000pcs ຕໍ່ຖົງ, 15000pcs ຕໍ່ຖົງໃນ…