[ຊື່ພາສາລະຕິນ] Portulaca pilosa Linn. [ Specification ] 10:1 20:1 [ສ່ວນທີ່ໃຊ້]…
[ຊື່ອື່ນ] Barosma Betulina Extract [ຊື່ລາຕິນ] Agathosma Betulina L [ ສ່ວນ...
[ຊື່ອື່ນ] Cabinda Bark Extract, Pausinystalia Macroceras Extract [ຊື່ລາຕິນ…
[ຊື່ພາສາລະຕິນ] Acorus calamus Linn. [ Specification ] 10:1 [ ສ່ວນທີ່ໃຊ້ ] ຫົວ […
[ຊື່ພາສາລະຕິນ] Nymphaea stellata Willd. [ Specification ] 10:1 [ສ່ວນທີ່ໃຊ້] ດອກ…
[ຊື່ອື່ນ] Lactuca Virosa Extract [ຊື່ລາແຕັງ] Lactuca Virosa […